Found

Found on: 13/12/2018
City: Katowice
Phone: 32 256 61 15
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Mieszaniec

Znaleziono pieska przy ul. 1 Maja 47 w Katowicach. Został zabrany do Schroniska przy ul. Milowickiej. Piesek miał starą obrożę i był wychudzony. Może się komuś dawno temu zgubił i tęskni :( Nie jestem pewna czy to pies, czy suczka.

They trust us: