Found

Found on: 31/12/2018

City: Bytom Stroszek
Phone: 730190493
Transponder ID: 967000001232584
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Foksterier

Spajk ur. 2005 r. biało-siwo-beżowy obroża z napisem: "najlepszy przyjaciel"

They trust us: