Found

Found on: 01/01/2019

City: Dębienko
Phone: 600045086
Transponder ID: 616093900353665
Nr of vaccination: 1864-1957-010
Sex: Male
Species: Dog
Breed: york

Zaginiony piesek już się odnalazł .

They trust us: