Found

Found on: 29/12/2018

City: Piła
Phone: 531515080
Transponder ID: 941000012256334
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Yorkshire terrier

NADAL SZUKAMY ! Zaginał wierny członek rodziny COOKI ! Pies ma już 10 lat jest bez większości uzębienia, ma także odcięt ogonek. W momencie zaginięcia miał na sobie czarne szelki.

They trust us: