Found

Found on: 16/03/2016
City: Piaseczno
Phone: 665242605
Transponder ID: 616093400056952
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: York

Piesek szczęśliwie wrócił do domu.

They trust us: