Found

Found on: 05/01/2019

City: gałków mały
Phone: 696419864
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: kundelek

Znaleziono dwie czarne małe suczki. tel 696 419 864

They trust us: