Found

Found on: 09/01/2019

City: Jabłonna
Phone: 664909045
Transponder ID: 616093900495179
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: jack russel terrier

Młoda suczka, przyjacielska, z czerwoną obróżką, chip założony, ale nie zarejestrowany

They trust us: