Found

Found on: 08/01/2019
City: Piotrków Trybunalski
Phone: 694756225
Transponder ID: 616093900712534
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: Mieszaniec

Suczka jest juz w domu. Ogłoszenie juz nieaktualne.

They trust us: