Found

Found on: 12/01/2019
City: Wisła
Phone: 735195249
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: Kundel

Samiczka, około 10 miesięcy, kuleje na prawą tylną łapkę, jest bardzo spokojna i ufna.

They trust us: