Found

Found on: 08/02/2019

City: Warszawa
Phone: 570130158
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Cat
Breed: Nie wiem

Jest to kotek czarny z białym krawatemu. Ma na obrożywo nr telefonu który nie jest aktywny

They trust us: