Found

Found on: 09/02/2019

City: Pomiechówek
Phone: 604551117, 515254523
Transponder ID: 932001000510301
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: mieszaniec

Niewielki, biszkoptowy, sierść krótka. Kastrat albo wnętr.

They trust us: