Found

Found on: 10/02/2019

City: Garbatka Letnisko
Phone: 692575215
Transponder ID: 616093900566096
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Owczarek Niemiecki

Owczarek Niemiecki wrócił do domu z pomocą znajomych.

They trust us: