Found

Found on: 03/01/2019

City: ZAŁUSKI
Phone: 511517312
Transponder ID: 945000001663592
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: OWCZAREK NIEMIECKI

Owczarek niemiecki czarno -podpalany, długowłosy .

They trust us: