Found

Found on: 06/03/2019

City: Gdańsk
Phone: +511943340
Transponder ID: 616093200505785
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Cat
Breed: european

Kot błąkał się po ul. Klonowicza przynajmniej 10 dni. Znaleziony wychudzony, z katarem. Proszę o kontakt.

They trust us: