Found

Found on: 13/03/2019

City: Gdansk
Phone: 507326515
Transponder ID:
Nr of vaccination: 6161829170124
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Mieszaniec

Pies średniej wielkości, wystraszony, z zawieszka na obroży z podanym numerem oraz z numerem telefonu do gabinetu wet. 58 303 91 26 Niestety w gabinecie nikt nie odbiera. Umaszczenie brąz/rudy.

They trust us: