Found

Found on: 15/03/2019

City: Gliwice
Phone: 663629706
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Mieszaniec

Pies na około roku, waży 6 kg. Jest bardzo przyjazny i łagodny. Kontakt telefoniczny 663 629 706

They trust us: