Found

Found on: 16/03/2019

City: Piaseczno
Phone: 798470080
Transponder ID: 616093900360814
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Cat
Breed: Europejski

4-Letni kocur czarny z białym z szarą obrożą na szyji ( kot się znalazł dzięki znajomym)

They trust us: