Found

Found on: 18/03/2019

City: Gliwice
Phone: 661-323-633
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: York

Znaleziono starszego pieska (około 10 lat) typu York z nadwagą oraz problemami z oddychaniem. Pies jest typowo umaszczony do swojej rasy. Delikatnie łysiejący. Piesek zamiast zawieszki z informacjami miał ozdobną zawieszkę w kształcie pieska.

They trust us: