Found

Found on: 30/03/2019

City: Świeszyno
Phone: 508265996
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: mieszaniec

jasny beZ w typie wilczura ale mniejszy młody

They trust us: