Found

Found on: 04/04/2019

City: Dulowa
Phone: 798057893
Transponder ID: 616093900542828
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: Labrador

Biskoptowy Labrador wabi się Beza roczna

They trust us: