Found

Found on: 10/04/2019

City: Nowa Sól
Phone: 609380891
Transponder ID: 616093900493852
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: Shih-tzu

Znalazła się, grzeczna miała wszczepiony microchip.

They trust us: