Found

Found on: 14/04/2019

City: Głuchołazy
Phone: 606697195
Transponder ID: 505350900
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: Europejska terier

Czarno-biały z rudymi plamami. Czerwona obroża

They trust us: