Found

Found on: 16/04/2019

City: Wołomin
Phone: 669490291
Transponder ID: 616093900264479
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Mix lablador

Biszkoptowa sierść, nie agresywny ,długi ogon, zielona obroża z czipem

They trust us: