Found

Found on: 16/04/2019

City: Warszawa
Phone: 532269857
Transponder ID: 616093900765276
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Cat
Breed: dachowiec

Rembrandt, ma 7 miesięcy. Biały pyszczek pod spodem. Dużo centek, długi ogonek. Bardzo żwawy, skoczny, energiczny. Spiczaste uszka.

They trust us: