Found

Found on: 29/04/2019

City: Gogołów
Phone: 697724617
Transponder ID: 616093900827358
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Kundel

Biszkoptowy kundel, średniej wielkości, wabi się Bianco/Bianko

They trust us: