Found

Found on: 01/05/2019

City: Ogrodzieniec
Phone: 510614937
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Labrador

CZarny Labrador z czerwoną obróżką. Do obróżki przypięty kod

They trust us: