Found

Found on: 10/05/2019

City: Kamionka
Phone: 691228987
Transponder ID: 900164001514181
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Cat
Breed: orientalny krótkow?osy

Kotka odnaleziona we wsi Kamionka; wyglada, ze cala i zdrowa!

They trust us: