Found

Found on: 11/05/2019

City: Dąbrówka, gmina Kamionka
Phone: 50 79 79 065
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: typu Huskey

Szczeniak typu Huskey. Wiek ok 3-4 miesiąca. Ubarwienie jasne z szarym. Obwódka oczy czarna. Na ogonie charakterna plamka. Specyficzny, łatwy do rozpoznania brzuszek. Szczenie uczono czystości. Widać że było dobrze karmione. Daje się czesać.

They trust us: