Found

Found on: 20/05/2019

City: Gdańsk
Phone: 506429919
Transponder ID: 616099000026212
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: Owczarek niemiecki

Pies znaleziony. Piesek u właściciela.

They trust us: