Found

Found on: 15/06/2019

City: Ruda Śląska
Phone: 668450333
Transponder ID: 616093900204748
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Cat
Breed: Europejski

Szary pręgowany z obróżką

They trust us: