Found

Found on: 20/06/2019

City: Skierniewice
Phone: 510855295
Transponder ID: 616093900784625
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: Mieszaniec

Suczka około 2 lat. Ciemne umaszczenie.

They trust us: