Found

Found on: 23/06/2019

City: Chociszewo (Czerwińsk Zakroczym)
Phone: 695428118
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Mix

Około kilkumiesięczny, 16 kg, czarno-podpalany

They trust us: