Found

Found on: 25/06/2019

City: Kraków
Phone: 600893000
Transponder ID: 616093900422609
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: west highland white terrier

Sunia szczęśliwie odnaleziona przez Pana, który ze swoim psiakiem był na spacerze w lesie. Bardzo dziękujemy!!

They trust us: