Found

Found on: 06/07/2019

City: Rozajny Małe
Phone: 723247733
Transponder ID: 616093900639048
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Mix

Wabi się Misiu przyjacielski

They trust us: