Found

Found on: 07/07/2019

City: Łajski
Phone: 609806704
Transponder ID:
Nr of vaccination: 6161825460196
Sex: Male
Species: Dog
Breed: West Highland White Terrier

Piesek strzyżony, chyba uciekł parę dni temu bo trochę głodny.

They trust us: