Found

Found on: 12/07/2019

City: Toruń
Phone: 503161775
Transponder ID: 616093900378709
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: mix

Pies został odnaleziony przez właścicieli.

They trust us: