Found

Found on: 12/07/2019

City: Września
Phone: 724 135 335
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Charcik włoski

Znaleziony przy zjeździe z autostrady. Pies niekastrowany. Przebywa aktualnie w Schronisku we Wrześni.

They trust us: