Found

Found on: 20/07/2019

City: Różanka
Phone: +48784518354
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: wygląd owczarka niemieckiego

młoda suczka

They trust us: