Found

Found on: 03/08/2019
City: Borzyszkowy
Phone: 502 247 157
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Mieszaniec, w typie teriera?

Nieduży, biały w czarne łaty. Wysokość do kolana. Przyjacielski, ale trochę lękliwy. Boi się innych psów. Nie lubi wody, w sensie pływania, wchodzenia do jeziora.

They trust us: