Found

Found on: 07/08/2019

City: Czułów
Phone: 531717344
Transponder ID: 993061600003320
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Yorkshire terrier biewer

Kolor włosów czarno biało srebrny

They trust us: