Found

Found on: 05/08/2019
City: Ożarowice
Phone: 508169767
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Cat
Breed: ?

Znaleziona kotka. Szara z czarną obróżką z diamencikami i ciemną przeciwpchelną. Wygląda na kota ok.rocznego zadbanego, przyjazna, nie boi się ludzi.

They trust us: