Found

Found on: 11/08/2019
City: Wrocław
Phone: 519545969
Transponder ID: 505350900
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Cat
Breed: Europejski

Znaleziono kota z obróżką i kodem w okolicach parku zachodniego w sobotę. Kociak wygląda na młodego i zadbanego, ma obróżkę z kodem/

They trust us: