Found

Found on: 31/07/2019
City: Granice
Phone: 530885563
Transponder ID: 616093900010084
Nr of vaccination: 6160939000100
Sex: Male
Species: Dog
Breed: York

Czarny z beżowym pyszczkiem

They trust us: