Lost

Missing since: 14/03/2019

City: Rybnik
Phone: 502209224
Transponder ID: 616093900523430
Nr of vaccination: 6160939005234
Sex: Male
Species: Cat
Breed: mieszana

pręgowany, szaro-biało-czarny z białą brodą

They trust us: