Lost

Missing since: 27/03/2019

City: Katowice
Phone: 570771001
Transponder ID:
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: seter irlandzki

Pies miał tylko żółtą chustę .Piesek jest w trakcie leczenia

They trust us: