Lost

Missing since: 24/04/2019

City: Sankt Olof
Phone: 0769152457
Transponder ID: 616093900671654
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Cat
Breed: Europejska

Czarny, dziesieciotygodniowy kocurek. Bardzo towarzyski, przyjacielsko nastawiony do ludzi, innych kotów i psów. Wykastrowany. Na szyji miał czarna obroże.

They trust us: