Lost

Missing since: 05/05/2019

City: Nadzieja
Phone: 666222626
Transponder ID: 616093900045948
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Dog
Breed: Jack Russell Terrier

Biały z rudymi łatami na głowie i przy ogonie. 6 lat. Wabi się Laki.

They trust us: