Lost

Missing since: 07/05/2019

City: Jaworzno
Phone: 698571212
Transponder ID: 616093900435219
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: Jack Russel Terier

Wabi się Amber, jest ufna do ludzi, na lewym boku ma brązowe łatki, nie miała obroży tylko foresto

They trust us: