Lost

Missing since: 18/05/2019

City: warszawa
Phone: 669492444
Transponder ID: 967000009672113
Nr of vaccination:
Sex: Female
Species: Dog
Breed: border collie

przyjazna. aktualnie może kuleć. biało-ruda

They trust us: