Lost

Missing since: 24/05/2019

City: Gateshead
Phone: 004407706547474
Transponder ID: 616093900679679
Nr of vaccination:
Sex: Male
Species: Cat
Breed: europejski

Dość duży, 6 kh kot, biało-szary z dużą białą plamką na grzbiecie.

They trust us: